Om oss

Varför ska du välja pedagogisk omsorg eller dagmamma som det heter i folkmun. Vi har små grupper där vi med mer frihet kan forma våra verksamheter. Barnen får växa upp i hemmiljö och bli en del av en familj tillsammans med de andra barnen i gruppen samt familjen verksamheten bedrivs hos.

 

Jag som driver Små Havsstiernornas Familjedaghem heter Veronica och bor tillsammans med tre av mina barn på Jungfrudansen i Huvudsta / Solna. Verksamheten har inriktning mot natur, djur och rörelse som är vikiga delar av verksamheten:

 

Tillsammans med min kollega Nettan (håller till på Framnäsbacken telefon 073 650 00 82 för plats) har vi dagliga aktiveter i skog och park.

 

I verksamheten får barnen växa upp tillsammans med djur, det finns hundar, katter och andra små djur för barnen att ta hand om

Min vision

Jag vill att alla barn skall växa upp och känna sig trygga, att få synas och ha en plats i gemenskapen är otroligt viktig.

Barn skall lära sig genom lek och den fria leken formar barnen och lockar barnen att vilja lära sig och upptäcka nya saker i sin egen takt.

Inget barn är den andre likt och varje dag måste planeras efter de förutsättningar som råder just då.

 

Jag vill att ni som vårdnadshavare ska ha nära kontakt med verksamheten vilket sker via Tyra appen där allt som rör verksamheten läggs upp och planeras