Verksamheten i Solna upphör efter vt -23

Lediga platser

 

Fram till och med v 27 finns lediga platser

Vad är pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg är en form av omsorg och ingår inte i skolväsendet utan är ett alternativ till utbildning i förskola. Pedagogisk omsorg styrs, till skillnad från förskolan, inte av någon läroplan. Förskolans läroplan ska dock vara vägledande för pedagogisk omsorg.
 
Vill du att ditt barn skall växa upp i trygg hemmiljö och i mindre barngrupp samt en verksamhet anpassad för just de barn och deras dagsform skall du välja pedagogisk omsorg. Inga barn är skapta i en mall utan man måste utgå från varje barns vilja och behov av att lära och utvecklas.
 
Att får växa upp kring djur och natur är en dröm för många och hos mig kan detta bli verklighet. I verksamheten finns just nu hundar, katter, kaniner och marsvin men vi hoppas på fler i framtiden.

 

 

Barnen är vår framtid låt nyfikenheten styra

Skogen är viktig för oss flera gånger per vecka leker vi och upptäcker vad som händer där. Naturkunskap, mattematik, läsning och lek allt kan man göra i skogen